کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه نهم)

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم، دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت های دینی)


پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فهرست
بخش اول: توحید

دو برهان دربارۀ خداشناسی و مقایسۀ آنها
مناجات
نظم و هماهنگی در جهان
هر پدیده علّتی دارد
سرچشمهٔ این آبشار بلند
دو برهان دربارهٔ خداشناسی
خداجویی
آفریننده آسمان ها و زمین
بخش دوم:
جهان پس از مرگ، روز حساب و سنجش، روز کیفر و پاداش
زندگی بازپسین
نتایج اعمال
سنجش اعمال
بخش سوم:
پیامبران، انسان هایی برگزیده از سوی خدا و راهنمایانی راه شناس، ارزش انسان
پیامبران و یگانگی راه و هدف آنان
جهان بینی الهی پیامبران
ارزش انسان
لقمان حکیم

2,300 - این محصول تا حالا 0 بار فروخته شده است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


تعلیمات دینی پایه نهم_1574769419_33726_8122_1815.zip0.85 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 2,300 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت