کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هشتم)

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهى و اخلاق پایه هشتم دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت هاى دینی)


پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فهرست
بخش اول: با خدای جهان آفرین بیشتر آشنا شویم
به نام تو
از مشاهدهٔ نظم و هماهنگی چه می فهمیم؟
در خویش بنگریم
نگرشی به جهان آفرینش
راهی به سوی خدا
خداشناسی دور از پندارهای خام
عدل خدا
بخش دوم: آشنایی بیشتر با زندگی آینده انسان در جهان آخرت
معاد: بازگشت به جهان آخرت و رجوع به سوی خدا
زندگی جاوید
آثار اعمال
بخش سوم: آشنایی بیشتر با پیامبران این راهنمایان راه شناس
نبوت: پیامبری
غفلت و پشیمانی
نیاز انسان به پیامبران
ضروری ترین شرط پیامبری
برنامه پیامبران مبارزه با بت پرستی و ایمان به خدای یگانه

2,300 - این محصول تا حالا 0 بار فروخته شده است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


تعلیمات دینی پایه هشتم_1574769127_33725_8122_1444.zip3.19 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 2,300 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت