مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی و پاسخنامه "رشته علوم تجربی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات ریاضیات (علوم انسانی) و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات ریاضیات و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات ریاضی و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات ریاضی و پاسخنامه "رشته علوم تجربی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه نهم)
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم، دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت های دینی) پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست بخش اول: توحید دو برهان دربارۀ ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هشتم)
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهى و اخلاق پایه هشتم دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت هاى دینی) پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست بخش اول: با خدای جهان آفرین بیشتر آشنا شویم به ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هفتم)
دانلود کتاب تعلىمات ادىان الهى و اخلاق پایه هفتم دوره اول متوسطه پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست قسمت اول خداشناسی و خداپرستی درس اول: هماهنگی جهان آفرینش گواه چیست؟ ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات روانشناسی و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات روانشناسی و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات جغرافیا و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات جغرافیا و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات جامعه شناسی و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات تاریخ و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات تاریخ و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و کنکور دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات اقتصاد و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات اقتصاد و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
آزمون استخدامی عمومی (78 تا 89)
مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (78 تا 89) دارای 11 دروس عمومی می باشد: زبان و ادبیات فارسی (1): 120 سوال ریاضیات و آمار مقدماتی (1): 254 سوال کامپیوتر (ICDL) ا(1): 180 سوال ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
آزمون استخدامی عمومی (89 تا97)
مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (89 تا 97) دارای 7 دروس عمومی می باشد: ریاضیات و آمار مقدماتی: 170 سوال هوش و استعداد تحصیلی: 272 سوال کامپیوتر (ICDL): ا 198 سوال اطلاعات ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات ادبیات و زبان فارسی و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات ادبیات و زبان فارسی و پاسخنامه "رشته علوم تجربی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
مجموعه نمونه سوالات ادبیات اختصاصی و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات ادبیات اختصاصی و پاسخنامه "رشته علوم انسانی" نمونه سوالات شامل تستی و تشریحی می باشد و دارای سوال های مهم می باشد و پیش نیاز برای امتحانات نیمسال اول و دوم و امتحانات نهایی و ...
قیمت محصول : 1,111 تومان  1,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1