آزمون استخدامی عمومی (89 تا97)
مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (89 تا 97) دارای 7 دروس عمومی می باشد: ریاضیات و آمار مقدماتی: 170 سوال هوش و استعداد تحصیلی: 272 سوال کامپیوتر (ICDL): ا 198 سوال اطلاعات ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
آزمون استخدامی عمومی (78 تا 89)
مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (78 تا 89) دارای 11 دروس عمومی می باشد: زبان و ادبیات فارسی (1): 120 سوال ریاضیات و آمار مقدماتی (1): 254 سوال کامپیوتر (ICDL) ا(1): 180 سوال ...
قیمت محصول : 2,555 تومان  2,300 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1